.

czwartek, 7 lipca 2016

Ze strony MEN


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

środa, 6 lipca 2016

Strona szkolna

Uprzejmie informuję, że strona szkolna jest stroną archiwalną (tylko do odczytu). Nie pojawią się aktualności.
Proszę śledzić bloga, zwłaszcza w końcu sierpnia.