.

środa, 13 stycznia 2016

Zaproszenie


Wymagania:
- logo w wersji papierowej w formacie A4 – może być wykonane w wersji odręcznej lub w graficznym programie komputerowym - (na odwrocie pracy oznaczamy klasę, imię i nazwisko autora logo),
- nazwa związana z literaturą dla dzieci i młodzieży, napisana drukowanymi literami na kartce włożonej do koperty (na kopercie klasa, imię i nazwisko autora nazwy).
Prace przekazujemy do Biblioteki Szkolnej 
do 15 lutego 2016 r.
Komisja konkursowa – troje nauczycieli i troje uczniów (po jednym z każdego etapu nauczania) dokonają przeglądu wszystkich prac i do końca lutego na stronie internetowej szkoły przedstawią wyniki.
Dla najciekawszego logo i nazwy organizatorzy przewidują odrębne nagrody.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza